מסגרת התנדבות

סדנת ההכשרה כללה 15 מפגשים שבועיים של שעתיים. ההסמכה מחייבת שנת התנדבות במהלכה יעמדו המתנדבים לרשות האגודה בשיחות טלפוניות ובמפגשים על פי הנדרש, תוך התחשבות כמובן בצרכים אישיים. במהלך השנה הצטרפו המתנדבים לקבוצת הדרכה קיימת, הנפגשת פעם בחודש בהנחיית מנחי סדנת ההכשרה.