לכבוד
מגר' טל מורגשנטיין
מנהלת המחלקה לפרמקואפידימיולוגיה וכלכלת תרופות
משרד הבריאות
אגף הרוקחות
רבקה 29, תלפיות, ירושלים

אבקשך את עזרתך שתרופת ה"סטיבקס" תאושר בסל התרופות.

כחולה עם נסיון עשיר של 32 שנה בתחום אין לי ספק שבמגוון הפתרונות התרופתיים הקיימים כיום (וניסיתי את כולם) כל תרופה חדשה הניתנת במסגרת מבוקרת הינה בבחינת "אור לחולים".

בתודה והערכה