לכבוד
ג'נין ווסברג
עו"ס יונית טיכוב
תל-אביב

ג.נ,

הנדון: מבצע חבר תומך בחבר

 

בעקבות המכתב מאוקטובר 2006, בו אנו חברי האגודה מתבקשים לתרום לחברים שידם אינה משגת לשלם דמי חבר 100 ש"ח לשנה. הריני כועסת על כך היות וניתן לשלם את דמי החבר ב- 4 תשלומים ולעיתים גם ב- 10 תשלומים.הנני חברה באגודה מזה 10 שנים וכל אותה תקופה נדרשתי לשלם אותו סכום (100ש"ח לשנה). במשך אותם שנים היו עלויות רבות כגון: בולי דואר, פקסים, צילומי כתבות, נייר וצרכי משרד.

זה בושה וחרפה שמתוך 2600 חברים רק 210 שילמו, כל זה נובע מאדישות וזלזול.

בין חברי האגודה ישנם הרבה חולים מבריה"מ/חבר העמים השולטים בשפה הרוסית (קריאה וכתיבה) וניתן לפנות אליהם בבקשה שיפנו למר ארקדי גאידמק שיתרום מעט כמה אלפים בודדים של דולרים, לא יזיק שהרי הוא משקיע עשרות אלפי דולרים בספורט, כמו כן, הקים בניצנים כפר אוהלים בעת מלחמת לבנון השנייה.

אבקש לשלוח העתק מכתב זה לחבר האגודה מר אילן פיק.

בברכה,
מוסקוביץ בלה
חברת אגודה