ד"ר רון מילוא,
מנהל המח' והמכון הנוירולוגי,

המרכז הרפואי האוניברסיטאי, ברזילי, אשקלון
ויו"ר המועצה הרפואית המייעצת

של האגודה הישראלית לטרשת נפוצה