מי?

מי קובע, מי מחליט
מי יהא לעבד, מי לשליט,
מי יחיה חיים טובים,
מי נדון לחיים רעים,
מי יהא עשיר, יצבור הון,
מי ידו לא תהא משגת הממון?
האם אדון עולם קובע גורלות
או שהכל תלוי במזלות?
ואם אדון עולם הוא הקובע,
אני הקטן תוהה ולא יודע
מדוע טרשת נפוצה מנת חלקי
וכן מה אשמת בני ואשת חיקי?!
ואם אדון עולם, זו שטות,
אז מי אשם, מי עשה טעות??
ועמכם הסליחה שאני ספקן,
לא רוצה להשאר שתקן
ומילים אלו מעלה על הכתב.

אורי ניסן