מהי ההכשרה ?

ההכשרה נעשתה בעזרת שני מנחים מקצועיים (פסיכולוגים) במסגרת קבוצה המאפשרת התנסות ותמיכה גם יחד. סיפור ההתמודדות האישי עלה בקבוצה, זכה להתיחסות ושימש נקודת מוצא להרחבת אפשרויות תגובה לזולת הנמצא במצוקה דומה או מוכרת. במהלך ההכשרה נלמדו קשיים אופייניים, מסלולי הסתגלות מקובלים ומיומנויות הנדרשות לעבודה מסוג זה. הלימוד נעשה בדרכי שיתוף, התנסות והמחשה תיאורטית.