מהו עמית יועץ ?

עמית יועץ הוא אדם המכיר את המחלה דרך התנסות אישית או התנסות הקרובים אליו. עמית יועץ הוא אדם המוכן להתנדב, לשתף מנסיונו ולהשתמש בהבנתו וברגשותיו על מנת לתרום לאלה הנמצאים בתחילת המפגש עם המחלה או נזקקים לאוזן קשבת בתקופות שינוי וקושי.