מהו המהלך הכללי של המחלה?

כיום אין שום דרך לנבא מתי, אם בכלל, יתרחשו התקפים נוספים של המחלה. הסימפטומים שונים מאד מאדם לאדם, וגם משתנים אצל אותו אדם.
אולם, באופן כללי, המהלך האופייני של טרשת נפוצה מתבטא בתקופות של מחלה פעילה שנקראות התקפים (EXACERBATIONS) ותקופות שקטות, ללא סימפטומים, שנקראות הפוגות (רמיסיות, REMISSIONS) לאנשים מסוימים יכול להיות התקף אחד ללא התרחשות של התקף נוסף לאחר מכן. לאחרים יש "מהלך התקפי" (REMITTING DISEASE -RELAPSING) .הכוונה היא שיש לאנשים אלה התקפים, למשל התקף אחד בשנתיים – שלוש שלאחריו תקופה של רמיסיה שיכולה להמשך חודשים או אף שנים. לחולים אחרים יכול להיות מהלך כרוני-פרוגרסיבי (מתקדם) של הטרשת הנפוצה. כלומר, הטווח נע ממהלכים קלים מאד למהלכים התקפיים ועד לדפוס פרוגרסיבי. מכיוון שטרשת נפוצה משפיעה על אנשים באופנים כל כך שונים זה מזה, קשה להכליל לגבי מידת הנכות שעלולה להתפתח, אם בכלל. הסטטיסטיקה מראה כי שני שליש מקרב חולי הטרשת הנפוצה הינם ניידים לאורך כל תקופת חייהם. טרשת נפוצה אינה מחלה מדבקת והיא אינה סופנית, למעט מקרים נדירים מאוד.