מדיסון – חדשות טובות למטופלי טיסברי

טיסברי היא תרופה, אשר הושקה לשימוש בשנת 2006. מאז השקתה, טופלו בטיסברי למעלה מ 70000 מטופלים ברחבי העולם. השימוש הנרחב בתרופה הביא לפרסומים רבים ברחבי העולם על היעילות הקלינית בטיפול בתרופה. נתונים אלא מאפשרים להשוות ולראות האם הנתונים הראשונים שהתפרסמו עם האישור לשימוש בטיסברי, הם נתונים העומדים במבחן הזמן והמציאות. 

בחודש יוני 2010 התפרסמו מספר מאמרים שכולם בדקו את היעילות הקלינית בחולים שטופלו בטיסברי באיטליה. בסך הכול הקיפו הפרסומים תוצאות קליניות של כ550 מטופלים ברחבי איטליה.

החוקרים בדקו מספר פרמטרים הקשורים למחלת הטרשת הנפוצה, כגון: השפעה על מספר ההתקפים השנתי, השפעה על הקוגניציה של המטופלים, מידת הנכות הפיזית ושינויים בתמונת MRI. 

לאורך כל העבודות האלה הטיפול בטיסברי הוכיח השפעה מיטיבה על הפרמטרים הקשורים במחלה. באחת מהעבודות, שבדקה את היעילות של טיסברי בקרב 190 מטופלים נמצאה ירידה של 90% בקצב ההתקפים השנתי וכן הטבה גם על הנכות הפיזית. במחקר זה נמצאה גם השפעה מיטיבה על תמונת ה MRI של המטופלים כש 80% ממשתתפי המחקר היו ללא נגעים חדשים לאחר חצי שנה של טיפול בטיסברי. 

מחקר נוסף בו השתתפו 285 מטופלים הראה כי 63% ממטופלי טיסברי היו חופשיים מהסימפטומים של המחלה, וכי לאחר שנתיים של טיפול כ 80% מהמטופלים לא חוו התקפים. עבודה נוספת מאת החוקרים האיטלקים התמקדה בהשפעה של הטיפול בטיסברי על תמונת ה MRI של חולי טרשת נפוצה, והצליחה להוכיח גם היא, על קבוצה של 35 מטופלים יעילות מרשימה ביותר של הפחתה של כ 90% במספר הנגעים החדשים בתמונת MRI. גם כאן הראו החוקרים הפחתה משמעותית של כ 90% בקצב ההתקפים השנתי. 

עבודה נוספת ומאוד מעניינת בדקה את ההשפעה של הטיפול בטיסברי על הקוגניציה. בעבודה זו נבדקו פרמטרים שונים כגון זיכרון ומהירות עיבוד נתונים על כ 39 מטופלים. הטיפול בטיסברי הצליח להראות שיפור בפרמטרים שנבדקו בטווח של שנה ואף שנתיים. כמובן שגם בחולים אלה הראו החוקרים כי הטיפול בטיסברי הביא לירידה משמעותית בקצב ההתקפים השנתי. 

לסיכום: הנתונים שנאספו מהחוקרים האיטלקיים מוכיחים כי הטיפול בטיסברי יעיל בהפחתת קצב ההתקפים, פעילות המחלה ב MRI, הפחתת הנכות הפיזית המצטברת ואף האטה בפגיעה הקונטיבית. נתונים אלא מחזקים את הנתונים שהתקבלו מהמחקרים הראשונים שבוצעו עם השקתה של התרופה. ניתן לומר כי נתוני היעילות של טיסברי עומדים במבחן המציאות והזמן. 

הטיפול בטיסברי מאושר לשימוש לחולי טרשת נפוצה מסוג התקפי, בהתאם להנחיות סל הבריאות ובכפוף למרשם נוירולוג מומחה בטרשת. 

הטיפול בטיסברי מעלה את הסיכון ללקות ב PML – זיהום מוחי נדיר. הסיכון ללקות בזיהום זה עומד על פחות ממקרה אחד ל 1000 מטופלים. מחקרים אלה ורבים אחרים מוכיחים כי התועלת בטיפול בטיסברי עולה על הסיכון הכרוך בטיפול בו.