גליה נודלמן

גם לחולה יש זכויות!

חוק זכויות החולה מקנה לחולה לראשונה את האפשרות להיות שותף בקבלת החלטות ולקחת אחריות על גורלו.

הביקור הקבוע של דינה (שם בדוי) אצל הרופא הנוירולוג שלה, תמיד מלווה בסימני שאלה וחששות. דינה יודעת הרבה על מחלת הטרשת הנפוצה מקריאה ומהסברים קודמים שקיבלה מהרופא.

הפעם היא הגיעה מודאגת יותר: הרגל הימנית מדרדרת ויציבותה בהליכה מתערערת. היא נעזרת במקל הליכה. הרופא קיבל אותה בפנים מעודדות.

"…יש תרופה חדשה שאני רוצה להציע לך, ישנם סיכויים טובים שהיא עשויה לעצור את ההדרדרות מצבך".

הוא תיאר את הטיפול הרפואי המוצע לה, סיכויי הצלחתו, הסיכונים הכרוכים בו, הכאבים והתחושות הלא נעימות. הוא הדגיש לפניה את היות הטיפול חדשני.

אם תסכים, כמובן, לקבל את הטיפול, היא תכלל בקבוצת ניסוי במסגרת בית-החולים, כדי לקבל את הטיפול עליה לתת את הסכמתה בכתב.

הסכמה לטיפול רפואי שאינו חדשני, אפשר לתת בע"פ או בהבעה אחרת של הסכמה.