הזמנת הגדות

הזמנת הגדות: עלות הגדה – 40 ₪

פרטי התורם

פרטי התשלום

להורדת טופס הזמנה שלא באמצעות האתר:
בדוא"ל: agudaims@netvision.net.il
בפקס: 03-5377004
בדואר: האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר), רח' חומה ומגדל 16, תל-אביב 67771
להורדת טופס הזמנה להגדה