לתרומות

ארגון טרשת נפוצה עושה הרבה כדי להביא מים לאש, כדי
להחדיר את תודעת הסבל לעיוורי הסבל, כדי למצב את משוואת כאב
ומזל כך שמי שתורם ועושה למען חלשים, בעצם עושה למען
עצמו…" יורם קניוק
ואהבת לרעך כמוך… …מצווה.
דאגה אנושית… …התרוממות רוח.
גמילות חסדים… …התעלות הנפש.
עזרה לזולת… …קירוב לבבות.
מתן בסתר…
תמיכה ועידוד… …סיפוק.
סיוע…
תרומה… …הכרת תודה.
hands

"איש את רעהו יעזרו, ולאחיו יאמר חזק"
ישעיהו מ"א, ו'.

טפסים למילוי: