A9R2E38

מאת: מערכת zap doctors, 15/07/15

"לכלול טרשת ברשימת ליקויים"

האגודה לטרשת נפוצה דורשת בדיון בכנסת להכניס את המחלה לרשימת ליקויים של הביטוח הלאומי, כדי שהחולים יוכלו לקבל קצבאות נכות וניידות

ילדים חורגים לביטוח הלאומי. מחלת טרשת נפוצה, הנחשבת לגורם הנכות העיקרי בצעירים אינה נמנית על רשימת הליקויים שבגינם נקבעת זכאותו של אדם לקצבת ניידות בביטוח הלאומי, מה שמקשה מאוד על חייהם של החולים. כך עולה מטענות שהועלו על ידי האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר) בדיון שנערך אתמול (ג') בבוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

"במקרים רבים, חולי טרשת נפוצה נדחים בוועדה רפואית בטענה שמצבם הרפואי אינו נכלל ברשימת הליקויים, אבסורד מאין כמותו, שכן אין ספק שחולי טרשת מוגבלים מאוד בניידותם", מסבירה מנהלת שירות לחולים של האגודה ג'נין ווסברג. הדיון בכנסת עסק גם בנושא המבחנים שעורך הביטוח הלאומי לקביעת אחוזי נכות ומתן קצבאות ניידות ושירותים מיוחדים, המחריגים את חולי הטרשת: לפני כמה חודשים שינה המוסד לביטוח לאומי את התקנות והמבחנים שבגינם נקבעת זכאותו של אדם לקצבת שירותים מיוחדים.

מבחן חדש ששמו IADL הוכנס כדי לבדוק את מידת היזדקקותו של אדם בעזרת הזולת בניהול משק הבית. המבחן בודק האם אדם מסוגל להכין רשימת קניות, מסוגל להפעיל מכשירי חשמל, לנהל את ענייניו מול הרשויות, כחלק מהרפורמה הנ"ל שונתה שיטת הניקוד לפיה נקבע שיעור הזכאות וכן בוטל מבחן הבודד חריג. המבחן החדש פגע ופוגע בחלק גדול מחולי הטרשת הנפוצה, שכן על פי מדדיו ותוצאותיו הם אינם זכאים לנכות של 105% וגם זכאותם לקצבת ניידות נפגעת. כך וכאשר נקבעת זכאות לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור 50% בלבד – על החולה לבחור בין קצבת שירותים מיוחדים לבין קצבת ניידות – כאשר נקבעת זכאות שירותים מיוחדים של 105% – אין צורך לבחור. שיטת הניקוד החדשה וביטול מבחן "הבודד חריג" אינה מייצגת באופן ראוי והוגן את הקשיים מהם סובלים חולי הטרשת.

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ אלי אללוף (כולנו) ביקש בדיון למנות ועדת משנה שתדון עם האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר) בצורכי החולים במטרה לתת מענה לבעיות שהוצגו. נציגת הביטוח הלאומי שהשתתפה בדיון הביעה נכונות לשתף פעולה עם האגודה.

בישראל חיים כ-6,000 חולי טרשת נפוצה. מחלה דלקתית של מערכת העצבים המרכזית, שפורצת בגילאים 15-20. המחלה פוגעת ביכולת העצבים להעביר מידע. מערכת החיסון, שאמורה להגן על הגוף מתחילה מסיבות לא ברורות לתקוף אותו. להיות חולה בטרשת נפוצה משמעו לגרור רגל, ללקות בהפרעות תחושה, בראייה כפולה, לאבד שליטה על דרכי השתן, להיתמך בהליכון, להזדקק לכיסא גלגלים ולעיתים להיות אף מרותק למיטה, כשרק הראש עוד פועל ומבין את המתרחש. פעמים רבות תוצאות המחלה הן ניתוק מהעבודה ומהחברה.