לכבוד מר מיכאל שילה, יו"ר האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר)
גב' ג'נין ווסברג, מנהלת שירות לחולים, האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר)

יישר כוח. !!!

מדריך הזכויות והשירותים לחולים בטרשת נפוצה הוא מורה נבוכים מעולה.

מי ייתן והייתי מתברך באגודה כשלכם לעוד קבוצות סובלים רבות. שאו ברכה !

בכבוד רב, ד"ר בועז לב, המנהל הכללי – משרד הבריאות .