לכבוד האגודה לטרשת נפוצה ולחברת טבע.

שמי קידר שושנה וכחברה באגודה זכה בני להשתתף בכייפת, אשר ארגנתם בעין גדי.
ברצוני להודות לכם ולמעניקי החסות, חברת טבע, אשר אפשרו קיומה של פעילות ברוכה זו.
מעבר להנאה הצרופה ולערכים שהוקנו להם, במהלך הקייטנה נוצרו קשרי חברות נהדרים בין המשתתפים הנמשכים עד עצם היום הזה, למרות הריחוק הפיזי.

מעל לכל אלה, אני חייבת להודות כי אני יצאתי נשכרת, שכן בני, כמו גם שאר הילדים, חלקו זה עם זה את תלאותיהם כילדים להורה חולה טרשת נפוצה ולמדו להתמודד טוב יותר עם המצב.

רואה אני בבני שינוי יפה, הממלא אותי שמחה ותקווה כי פעילות תומכת כזו תמשך גם בעתיד.
על כך וכל היתר, ישר כוח לכם ולחברת טבע.

בברכה ותודה, קידר שושנה.