לחברת סרונו ישראל

יום עיון נעשה למקצוענים
להציע בפניהם תוצרים חדשים
כחלק רציני ממערך השיווק והפרסומים
וכדרך להגדיל את מחזור המזומנים
לערוך יום עיון לחולים
שלא קובעים ולא הם הקונים
הוא למעשה בזבוז מסחרי
שלא משתלם ליצרן תעשייתי.

ולמרות הכל אתם את הכפפה
הרמתם, ויום עיון לחולים ערכתם
ובו הבאתם מסרים רבים
חשובים ומאוד מעניינים
את זאת לא שוכחים
ותמיד על כך בהנאה מדברים
וזוכרים כי אלו שעל גבינו חיים

בייצור תרופות וסטרואידים שונים
עלינו באמת חושבים
ודואגים
ובשמחתנו רוצים.

על כך תודות לכם נשגר
ופרחים נאגוד לזר
כשאליהם תודותינו מצורפות באהבה
וחברת סרונו היקרה.

בשם החולים, גד מאיר שמחוני