כייפת שיקומית שנה 6 – שנת 2002

קייטנה באחוזת אסיינדה בצפון, השתתפו כ- 140 ילדים בני ½ 19 – 6. היה זה שבוע נפלא של כיף פעילויות וסדנאות. במהלך הקייטנה הילדים ביקשו לערוך "מסע אופניים למען הוריהם" מהצפון לדרום הארץ, להגברת המודעות ולהעלאת תרומות. הילדים רוצים להיפגש במהלך המסע עם ראשי עיריות, מועצות ואף להגיע לכנסת. אנו עובדים כרגע כדי להוציא לפועל מסע זה ובתקווה נוכל לקיימו במאי 2003. הקייטנה התקיימה בחסות: חברת טבע; מתן- הדרך שלך לתת; ומאות תורמים פרטיים.

תודה, תודה, תודה