ישיבת הוועד

הוועד מתכנס פעם-פעמיים בשנה או לפי שיקול דעתם של המנכ"ל ושל יושב-ראש הוועד. את מועד ההתכנסות המדויק, מקום ההתכנסות והנושאים שיידונו בה קובעים המנכ"ל ויושב-ראש הוועד.
הזמנות לישיבת הוועד נשלחות בהוראת המנכ"ל ובתיאום עם יושב-ראש הוועד כחודשיים לפני מועד ההתכנסות.
חברי הוועד נדרשים לאשר את הגעתם.