יום עיון לסטודנטים
תחילת הכשרה לשנת הלימודים 2018\2017

תאריך יום העיון: 16.11.2017

  • התכנסות והתארגנות
  • פתיחה – ג'נין ווסברג – מנכ"ל האגודה
  • היכרות, ציפיות לשנת ההכשרה.
  • דיון מקצועי, התערבות משפחתית – בקרש משפחה שבה חולה במחלת הטרשת. עבודה בקבוצות לפי משימות ודיון משותף.
  • הפסקה
  • עבודת קבוצות התמיכה באגודה, סיכום היום וסיום