יום עיון לנשים חברות האגודה הישראלית לטרשת נפוצה
בשפות עברית וערבית

יום שלישי 13.11.18 – מלון רנסנס, הירקון 121 תל אביב

יום העיון מוגש כשירות לציבור באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ
השירות ניתן באופן בלתי תלוי ולא משפיע על תכני יום העיון