יום עיון ואסיפה כללית
יום שלישי – 23 למאי 2017
מלון רנסנס תל אביב

יום העיון מוגש כשירות לציבור באדיבות
חב' סנופי ג'נזיים; חב' מדיסון פרמה בע"מ.
השירות ניתן באופן בלתי תלוי ולא משפיע על תכני יום העיון
(בד בבד מתקיים יום עיון בשפה הערבית)

*האגודה הישראלית לטרשת נפוצה וחברות התרופות מתחייבות לעמוד בהוראת כל דין בנוגע לאיסור פרסום תכשירים רפואיים לרבות נוהל 134 של אגף הרוקחות – יום העיון ממומן ע"י החברה כחלק מתרומה בלתי תלויה.