חזרתו של חטא

זה לא נגמר,
עוד לא עבר,
החטא האחרון,
הפשע הראשון.

להביט שוב לאחור,
לקחת נשימה לחפש את האור,
בראש מושפל מבט כואב,
לחפש פינה חמה בלב.

והנה עוד חטאתי
וחיפשתי את המחילה,
בדרכי התוהה,
בדרכי החולה.

כה נאיבי, כה תם,
רוכן לדיראון עולם,
הנחיני לדרך הישר, לדרך האמת,
הציליני מעלטת החטא.

והנה ראית את צער נעוריי,
בזרועותייך קדושה צווי זה די,
מבטי אשפיל ומבטך יכאב,
לתחנוניי האזיני, קבליני לבית אב.

חזרתי לדרך כנה ישרה,
דרך של אמת בזרועות הקדושה,
אמצא את קרנות המזבח בחיקך,
לאחוז כה חזק בעז קדושתך.