חדשות מעולם המחקר מאת חברת מרק סרונו

התפרסם בעיתון הרפואי Multiple Sclerosis August 2008:

חברת מרק סרונו פיתחה פורמולציה חדשה של רביף 22 מק"ג ורביף 44 מק"ג ללא כל מרכיב חלבוני מן החי.

אחת המטרות בפיתוח הפורמולציה החדשה היתה להקטין את רמות הנוגדנים לרביף. ידוע כי הטיפול באינטרפרונים יכול להוביל להתפתחות נוגדנים מנטרלים (למרות שההשפעה הקלינית של הנוגדנים אינה ברורה). בנוסף, היעילות הטיפולית יכולה להיפגם בעקבות חוסר היענות לטיפול. תופעות לוואי מקומיות הם בין תופעות הלוואי השכיחות ביותר בהזרקה תת עורית בחולי טרשת נפוצה הגורמות להפסקות טיפול.

הפורמולציה החדשה פותחה על מנת להפחית את תופעות הלוואי המקומיות של הרביף ולאפשר לחולה טיפול ארוך טווח. במחקר זה נבדק פרופיל הבטיחות והתפתחות הנוגדנים לפורמולציה החדשה של רביף , בחולים עם טרשת נפוצה התקפית הפוגתית. המחקר היה מחקר פתוח עם זרוע אחת ונמשך 96 שבועות. (נעשה ב 47 מרכזיים ב 12 מדינות). המחקר כלל 260 חולים עם מהלך מחלה התקפי הפוגתי עם EDSS קטן מ- 6. החולים קיבלו פורמולציה חדשה של רביף 44מק"ג שלוש פעמים בשבוע.

מטרת המחקר
להשוות את הבטיחות ואת רמות התפתחות הנוגדנים עם הרביף בפורמולציה חדשה לעומת נתונים היסטוריים עם הרביף הקודם (רביף 44מק"ג)

תוצאות
– ירידה של פי 3 בתופעות הלוואי המקומיות (בעיקר תופעות לוואי במקום ההזרקה) עם הרביף בפורמולצייה החדשה לעומת הרביף הקודם. – ההתקפים נשארו בשליטה במהלך 96 השבועות. שיעור החולים שנשארו ללא התקפיים היה 53.3%. – לא היה שינוי בממוצע ה EDSS בסוף המחקר לעומת הכניסה למחקר. – התוצאות במחקר זה הראו כי פרופיל התפתחות הנוגדנים השתפר עם הפורמולציה החדשה של רביף במשך 96 שבועות (17.4% לעומת 21% ו 27% במחקרים אחרים: EVIDENCE, REGARD)

סיכום
רביף בפורמולציה חדשה הוא בעל פרופיל בטיחות והתפתחות נוגדנים משופר בהשוואה לרביף הקודם.

תורגם ע"י ד"ר רונית גלעד
בית חולים וולפסון,חולון
לשאלות נוספות ניתן לפנות לד"ר גלעד
מרפאת טרשת נפוצה בית חולים וולפסון בטלפון:03-5028787
ולאתר האינטרנט: ms.serono.co.il