מחקר נוסף מצביע על יעילות גבוהה לטיפול בקופקסון®
בחולים שעברו טיפול

חולי טרשת נפוצה בשלב ההתקפי (RRMS) שעברו טיפול לטיפול בקופקסון® חוו הפחתה משמעותית בשיעור ההתקפים השנתי והאטה בקצב התקדמות המחלה.

תוצאות מחקר בן שלוש שנים, שעקב אחר חולי טרשת נפוצה בשלב ההתקפי (RRMS) אשר החליפו טיפול בעקבות אי-הצלחת הטיפול הראשון, מראות כי חולים שעברו לטיפול בקופקסון® של טבע , חוו ירידה ממוצעת של 77% בשיעור ההתקפים השנתי (מ-0.63 ל-0.14). בנוסף, טיפול בקופקסון® עיכב את התפתחות המוגבלות הפיזית של חולים אלו, כפי שנמדד באמצעות מדד ה-EDSS.
תוצאות המחקר פורסמו בגיליון אפריל של הירחון European Journal of Neurology.
במחקר נבדקה היעילות הקלינית של מעבר בין טיפולים, בקרב חולי RRMS (התקפי-הפוגתי), שהחליפו טיפול אימונו-מודולטורי לאחר שהטיפול הראשון לא השיג את מטרותיו. מתוצאותיו עולה, כי כל החולים חוו ירידה בשיעור ההתקפים בעקבות החלפת הטיפול. עם זאת, נמצא כי בקרב חולים אשר עברו לטיפול בקופקסון® לא נרשמה התפתחות משמעותית של המוגבלות הפיזית – בעוד שהמוגבלות הפיזית המשיכה להתפתח בקרב חולים שעברו מקופקסון®, או החליפו טיפול בין תרופות שונות.
הסבר אפשרי לתוצאות אלו הינו התפתחות נוגדנים מנטרלים (NAbs) בקרב חולים המטופלים בתרופות אחרות.
כמו כן, בקרב מטופלים שעברו לקופקסון® נמצאה עלייה משמעותית מ-16% ל-68% בשיעור החולים שלא חוו התקף כלל לאורך כל שלוש שנות המחקר.
"חולי טרשת נפוצה בשלב ההתקפי שלא השיגו תוצאות משביעות רצון בטיפול האימונו-מודולטורי הראשון, מרוויחים לרוב בעת מעבר לטיפול אימונו-מודולטורי מסוג אחר", אמרה ד"ר אדריאנה קארה, מהמחלקה הנוירולוגית בבית החולים בריטניקו בבואנוס איירס, ארגנטינה, החוקרת הראשית במחקר. "התוצאות שהושגו בקרב חולים שעברו לטיפול בקופקסון® תואמות לתוצאות מחקרים קודמים שנערכו, אשר הדגימו ירידה עקבית בשיעור ההתקפים השנתי הממוצע והתייצבות בהתפתחות המחלה".

מידע נוסף אודות המחקר ותוצאותיו, ניתן לקבל למצוא במאמר:
" Therapeutic outcome 3 years after switching of immunomodulatory therapies in patients with RRMS in Argentina"
שפורסם בגיליון אפריל של הירחון European Journal of Neurology