ועדת טיפול בחולה ובבני משפחתו

חברי הוועדה: חבר ועד חולה שמוכן לכהן כיושב-ראש הוועדה, המנכ"ל, מנהלת שירות לחולים, העובדת הסוציאלית, מנחי קבוצות תמיכה המוכנים לשמש חברים בוועדה, ובני משפחה של החולים.
נושאי הדיון: נושאים הנוגעים לזכויות החולים, לטיפולים, לקבוצות תמיכה ולפעילויות הנעשות לרווחת החולים.
פרוטוקול: הוועדה כותבת פרוטוקול ומציגה אותו בפני הוועד.