ועדת גיוס משאבים להסברה, ליחסי ציבור וללובי חברתי

חברי הוועדה: חבר ועד המוכן לכהן כיושב-ראש הוועדה , המנכ"ל, מנהלת שירות לחולים, וחברי האגודה (חולים ובני משפחה) המעוניינים בכך.
נושאי הדיון: נושאים הנוגעים לתרומת משאבים כספיים וליחסי ציבור .
פרוטוקול: הוועדה כותבת פרוטוקול ומציגה אותו בפני הוועד.