ועדה מקצועית – מערך השיקום באגודה – פעילויות האגודה

בוועדה זו יושבים מנחי קב' התמיכה – עובדים סוציאליים ופסיכולוגים – 7 מנחים הנפגשים באופן קבוע עם מנכ"ל האגודה 3 פעמים בשנה כדי לדווח על הפעילויות, לספר על הבקשות, הצרכים, השינויים והכיוונים הטיפוליים שאנו צריכים להמשיך או לשנות .
בנוסף המנחים מעורבים בקביעת התכנים בימי העיון ואף מנחים סדנאות במסגרת ימי העיון . כמו כן, לאחר כל מפגש של קב' תמיכה המנחים כותבים סיכומי מפגש הנשלחים לכל חברי הקב', המגיבים על הנכתב והמתכתבים עם החברים האחרים ועם המנחה (כל מי שמעוניין לקבל העתקי דוחות מפגשי תמיכה נשמח להעביר ) .