התמצאות ונוחות במקום

כדי לאפשר מתן שירות לאנשים עם מוגבלויות, נקבעו כללים שמטרתם להקל על ההתמצאות והנוחות בעת קבלת השירות.

 • אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות במעברים. כלומר, לא יונחו עצמים (כגון צינורות חשמל, עציצים וכיסאות) במעברים שיקשו על ההתניידות ועל ההגעה לעמדות השירות.
 • אדם עם מוגבלות רשאי להסתייע בחיית שירות בעת קבלת שירות ציבורי. לפיכך, אף אם על פי כללי המקום חל איסור על הכנסת חיות, יוכל אדם עם מוגבלות להיכנס כשהוא מלווה בחיית השירות.
  כך למשל, ניתן להיכנס לבית חולים עם כלב נחיה, אפילו אם אסורה כניסת בעלי חיים למקום.
  במקומות בהם כניסת בעלי חיים אסורה על פי חוק (לדוגמת במעבדות רפואיות או חדרי ניתוח), תשהה החיה במתקן המיועד לכך, אותו יספק נותן השירות.
 • התאמות בשילוט – במקומות ציבוריים יוצב שילוט המורה על כניסה נגישה וכן שילוט לצורך הכוונה וזיהוי עמדות מודיעין, בתי שימוש מעליות ועוד.
 • נגישות במעליות – יסופק הסבר על אופן השימוש במעלית באופן חזותי שיהיה ניתן לזיהוי על ידי אדם עם מוגבלות שמיעה, וכן באופן קולי שיהיה ניתן לזיהוי על ידי אדם עם מוגבלות ראייה. בנוסף לכך, יעשה שימוש במעליות במערכת כריזה קולית שתציין את מספר הקומה ואת השירותים העיקריים המסופקים בקומה זו.
 • נגישות בעמדות שירות – רוחבן וגובהן של עמדות השירות יאפשר גישה נוחה לאנשים עם מוגבלויות. למשל, גובה ורוחב הדלפקים של מזכירות במרפאות חוץ צריך להיות מותאם לאדם היושב על כיסא גלגלים.
 • התאמת והספקת מושבים – במקומות שבהם יש להמתין לקבלת השירות (חדר המתנה לרופא במרפאות משפחה, מרפאות מומחים ומרפאות חוץ), יסופקו מקומות ישיבה המותאמים לישיבה נוחה לאנשים עם מוגבלויות. בנוסף, במקומות בהם יש צורך בהליכה מנקודת הכניסה ועד לנקודת קבלת השירות, יותקנו מושבים למנוחה.
 • נגישות בשמיעה – במקרים שבהם יש חציצה בין נותן השירות למקבל השירות (למשל, בדלפקי קבלה במיון), תותקן מערכת שמע דו כיוונית, הכוללת מיקרופון, רמקול ואפשרות חיבור לאוזניות. בעמדות המותאמות, ימוקם סמל שניתן להבחין בו בקלות ויוצגו הנחיות לשימוש בו.
 • כאשר במוסד רפואי או במרפאה נעשה שימוש על דרך קבע במערכות כריזה, הדבר יעשה באמצעות:
  • מערכת קולית המפיקה דיבור איטי וברור, העושה שימוש בשפה פשוטה וללא צלילי רקע.
  • מערכת חזותית ששטח הצפייה בה פנוי וללא עצמים המסתירים.
 • במוסדות רפואיים שבהם יש יותר מקומה אחת ולמעלה מעשרה חדרים, ניתן ליצור קשר זמן סביר מראש לפני ההגעה למוסד באמצעות הטלפון או בדרך אחרת (למשל במייל), ולבקש מלווה מטעם גוף ציבורי לאדם עם המוגבלות.