שלום רב,
בתאריך ה- 15 לאוקטובר 2013 נכנסו לתוקפן תקנות נגישות שירות לאנשים עם השירות לאנשים עם מוגבלויות בארגונים והן מתווספות לתקנות הנגשת מבנים.

מטרת התקנות היא להבטיח שלאדם עם מוגבלות תשמר הזכות לשירות נגיש, שוויוני ועצמאי ככל הניתן. התקנות מגדירות רשימת נושאים ארוכה הנדרשים לטיפול. עם זאת, התקנות מנוסחות באופן משפטי המקשה על קריאתן. עלון זה נועד להקל על אנשים עם מוגבלויות ועל המלווים אותם להכיר ולהבין את הזכויות הנתונות להן מכוח התקנות החדשות.

העלון נכתב על ידי סטודנטית ממרכז מזו"ר (הקליניקה למען זכויות החולה בישראל), מבית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
מרכז מזו"ר הינו גוף ללא כל שיוך פוליטי, הפועל שלא למטרות רווח. מטרת המרכז היא להעצים את זכויותיהם של חולים בישראל ולפעול למימושן. המרכז מעניק מידע וסיוע משפטיים לחולים ולבני משפחותיהם במגוון נושאים הקשורים למימוש זכויותיהם במערכת הבריאות, וזאת ללא תשלום.
אף שתחולת התקנות אינה מוגבלת לארגונים ולמוסדות רפואיים, יתמקד העלון בארגונים ובמוסדות מסוג זה בלבד. עם זאת, האמור בו חל בשינויים המתאימים גם על מוסדות וארגונים אחרים.

שימו לב!! המידע המופיע בעלון הינו כללי בלבד, ואינו מחליף את האמור בתקנות. בכל מקרה של סתירה, יגבר האמור בתקנות.
שאלות נוספות בעניין זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובכל עניין אחר הנוגע לזכויותיהם של חולים ניתן להפנות למייל הבא של המרכז:
merkaz.mazor@gmail.com

בברכה, ענבר בראל, מחברת המידעון וסטודנטית במרכז מזו"ר.
ד"ר נילי קרקו אייל, עורכת המידעון ויו"ר מרכז מזו"ר.