האם מחלת הטרשת הנפוצה עוברת בתורשה?

מחלת הטרשת הנפוצה אינה מחלה תורשתית. הורים אינם מעבירים אותה לילדיהם. ישנן שתי קבוצות של גורמים המשפיעים על פיתוח מחלת הטרשת הנפוצה או אי פיתוחה אצל הפרט: גורמים אקסוגניים (ממקור חיצוני) – גורמים בסביבה, כמו חיידק שאליו האדם נחשף בילדות, וגורמים אנדוגניים (גורמים הנמצאים באדם עצמו והגורמים לו ללקות במחלה). כיון שאצל בני משפחה יש מן המשותף משני סוגי הגורמים, שכיחות המחלה מעט גבוהה יותר בקרב בני משפחה מאשר באוכלוסיה הכללית. עובדה זו נכונה גם לגבי מחלות אחרות. (ב- 4% מהמשפחות בהן יש טרשת נפוצה, יש יותר ממקרה אחד של המחלה). לפיכך, רגישות למחלת הטרשת הנפוצה עלולה להופיע כקו מאפיין במשפחות, אך המחלה אינה תורשתית במובן הטהור של המושג.