דבורה זילבר

מרפאה בעיסוק בכירה

הרצאה מיום עיון לחברי האגודה הישראלית לטרשת נפוצה
שהתקיים ב- 16.4.2019
התפקוד שלכם זה התפקיד שלנו ריפוי בעיסוק למטופלים עם MS