גב' ג'נין ווסברג

מנכ"ל  ומנהלת שירות לחולים האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר)

הרצאה מיום העיון שהתקיים לחברי האגודה הישראלית לטרשת נפוצה ב- 11.7.19  בחסות חב' רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ

דברי ברכה