ברצוני לקבל חוות דעת שנייה לגבי האבחנה שלי, אך אני חושש לפגוע ברגשות הרופא שלי. כמו כן, אינני מעוניין לחזור על כל הבדיקות הנוירולוגיות שעברתי.

אם פנית רק לנוירולוג אחד, לא יהיה זה בלתי סביר לפנות לנוירולוג נוסף לאישור האבחנה. אף רופא מיומן לא ייפגע אם תבחר לקבל חוות דעת שנייה. תוכל לבקש מרופא המשפחה לתת לך הפנייה נוספת למטרה זו. במרבית המקרים, אין צורך לחזור על בדיקות שנעשות במסגרת בית חולים אם ניתן להגיש העתקים של התוצאות המקוריות.