באיזה שלב "מותר " לי להתקשר לרופא שלי? כיצד אדע שיש החמרה במצבי

שאל את הנוירולוג שלך באיזו תדירות היה מעוניין לבדוק אותך, ועל אילו סוגי שינויים יש לדווח לו. יהיה זה נבון לדווח על כל הופעה של סימפטומים חדשים, או על החמרה קשה בבעיותיך, שכן שינויים אלו עשויים לסמן את תחילת ההחמרה. קיים פיתוי להתעלם מבעיות פיזיות חדשות הצצות ועולות. דווח על הבעיה בכל מקרה; קיים טיפול סימפטומטי למקצת מהקשיים הכרוכים במחלת הטרשת הנפוצה. כמו כן, יתכן והבעיה ממנה הנך סובל אינה קשורה לטרשת נפוצה, ומחייבת טיפול נפרד. היזהר מייחוס כל הכאבים והבעיות לטרשת הנפוצה.