איך זה עובד בפועל ? 

  • מתנדבים מקבלים את ההפניות דרך אנשי מקצוע, בדרך כלל מנחי הסדנה, המעריכים התאמה אפשרית בין יועץ לנועץ, ומפנים על פי צורך לאדם המתאים.
  • בעת ההתאמה ישנו רצון להתחשב גם במיקום בארץ על מנת להקל על מפגש אפשרי.
  • היועצים והמנחים מקבלים על עצמם חובת שמירת סודיות ובמידת הצורך תישמר גם האנונימיות של הנועצים.
  • במידת הצורך יופנו נועצים לקבלת עזרה חלופית או משלימה