אולניק לינוי, עו"ד

משרד עורכי דין אולניק לינוי
מתנדבת מזה שנים ומעניקה ייעוץ ראשוני ללא תשלום, כמו כן, הנחה מיוחדת לחברי האגודה בטיפול מול הרשויות

1שמה מגיע לחולה בטרשת נפוצה במצב סיעודי בגיל 58 ביטוח ,לאומי, מיסים, עיריות וכו'?
תקצבת נכות כללית הינה קצבה המשולמת למי שעקב מצב רפואי נפגע כושר עבודתו. מטרת הקצבה היא לפצות את המבוטח על אובדן כושרו לתפקד. הקצבה מיועדת לאדם מגיל 18 ועד גיל פרישה, שהינו 67 לגברים ו-62 לנשים, אשר בפועל נפגע כושר עבודתו, כלומר אין לו הכנסה בפועל מעבודה או שהכנסתו אינה עולה על הסכום הקבוע בתקנות. לצורך קבלת קצבת הנכות על המבוטח לעמוד בשני תנאים מצטברים: הראשון הוא שיעור נכות רפואית והשני הוא דרגת אי כושר. נכון לשנת 2018 קצבה מלאה ליחיד עומדת על 3,272 ₪ לחודש, כאשר בנוסף לקצבת הנכות ניתן לקבל תוספת תלויים, במידה שאין למבוטח הכנסות נוספות שלא מעבודה. את הקצבה ניתן לקבל רטרואקטיבית לתקופה של עד 12 חודשים מיום הגשת התביעה. בנוסף לקצבה עצמה, מי שזכאי לקצבה מלאה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מחברת "בזק", מנהל מקרקעי ישראל, רשות המים, קופות חולים, משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה והרשויות המקומיות.
שירותים מיוחדים-
קצבת שירותים מיוחדים משולמת לאנשים אשר זקוקים לעזרה רבה של הזולת בביצוע פעולות היום-יום (לבוש, רחצה, שליטה על הסוגרים, ניידות בבית, אכילה) ו/או לאנשים הנמצאים במצב של תשישות נפש. חולים רבים אינם מודעים לעובדה שבנוסף לקצבת נכות כללית שהם מקבלים מביטוח לאומי הם יכולים לקבל גם קצבת שירותים מיוחדים עבור העזרה לה הם זקוקים בביצוע פעולות היום-יום, כך שניתן לקבל את שתי הקצבאות במקביל. לחילופין, גם אדם שלא מקבל קצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים וניתן לקבל את הקצבה גם בזמן שממשיכים לעבוד ויש הכנסות מעבודה. את התביעה ניתן להגיש רק עד גיל פרישה (גיל 62 לנשים ו-67 לגברים), אך היא תמשיך ותשולם גם לאחר גיל הפרישה. ישנן שלוש רמות המבטאות את מידת התלות בזולת ומהן נגזר גובה הקצבה המשולמת, גובה הקצבה נע בין 1,405 ₪ ועד לסכום של 5,261 ₪. את הקצבה ניתן לקבל רטרואקטיבית לתקופה של עד 6 חודשים מיום הגשת התביעה. בנוסף לקצבה עצמה, מי שזכאי לקצבה מלאה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מ"חברת חשמל" ועוד.
ניידות-
חולי טרשת נפוצה המוגבלים בניידות עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות המעניקה להם סל הטבות שונות, כגון: תו נכה, פטור מאגרת רישוי, קצבת ניידות, הלוואה עומדת (הנחה ממיסים ברכישת רכב חדש), הלוואה למימון אביזרים לרכב במידת הצורך ועוד. הטבות אלו ניתנות לצורך השתתפות בהוצאות ניידות וכן על מנת לסייע למוגבלים בניידות להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים, בין שיש ברשותם ובבעלותם רכב ובין שאין ברשותם. את התביעה יש להגיש עד גיל 67 (נשים וגברים כאחד) אך חשוב לדעת שניתן ליהנות מהטבות אלו גם לאחר גיל 67 . אדם שהינו בעל רישיון נהיגה בתוקף יהיה זכאי להטבות בניידות במידה שנבדק ע"י ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות והועדה קבעה לו 40% מוגבלות בניידות לפחות. אדם שהינו חסר רישיון נהיגה בתוקף יהיה זכאי להטבות בניידות במידה שנבדק ע"י ועדה רפואית של משרד הבריאות והועדה קבעה לו 60% מוגבלות בניידות לפחות ויש לו מורשה נהיגה המסיע אותו. למי שהוא חסר רכב קצבת הניידות משולמת רק במידה ונקבעו לו 80% מוגבלות בניידות לפחות.
פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות-
חלק גדול מחולי טרשת נפוצה המתמודדים עם מחלות רפואיות מורכבות נוספות ממשיכים ועובדים ואינם מודעים לכך כי ייתכן ומגיעות להם זכויות במס בגין מצבם הרפואי. העומדים בתנאי הזכאות לפטור יכולים לקבל החזרי מס רטרואקטיבית. לשם קבלת הפטור מתשלום מס הכנסה, יש צורך בקביעת נכות רפואיות בשיעור 89% ומעלה בגין מספר ליקויים רפואיים ו-100% נכות רפואית בגין ליקוי רפואי אחד. עובד שכיר/כל מי שלא הגיש דוחות למס הכנסה, יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה בצירוף השנה השוטפת. עובד עצמאי/בעל שליטה/כל מי שהגיש דוחות למס הכנסה, יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 3 שנים מיום הגשת הבקשה, כאשר בתנאים מסוימים ניתן לקבל אף יותר מכך. מעבר לזכויות המפורטות לעיל קיימת קשת של זכויות נוספות, הן מול חברות הביטוח השונות בגין אובדן כושר עבודה ו/או מצב סיעודי והן מול משרד השיכון והבינוי ועוד.
2שהוקצו לי 40% נכות מביטוח לאומי לאחר מס' ועדות בהן הרגשתי מושפלת כיוון שלא הסתכלו על מסמכיי הרפואיים כלל בכל הועדות בהם השתתפתי. השאלה הראשונה הייתה תמיד –" את עובדת ?" , " בכמה אחוזי משרה "?
כמה אחוזי משרה מותר לי לעבוד? כמה כסף מותר לי להרוויח מבלי להפסיד את הביטוח לאומי?
תצר לי על תחושותיך עקב חוויות לא נעימות שחווית במסגרת בדיקתך בוועדות הרפואיות. אכן לעיתים באם הגעת לוועדה כשאינך מוכנה, יש אפשרות כי תיוותר תחושה של אי נוחות. אין חשיבות לאחוז המשרה בה את עובדת, למעט הקשר הקיים בין אחוז המשרה לבין היקף השכר. כאמור בתשובה מספר 1, קצבת נכות כללית משולמת לאדם שעקב מצבו הרפואי נפגעה יכולת השתכרותו ולכן עולות השאלות כיצד וכמה מצבך הרפואי פוגע ביכולת השתכרותך. המוסד לביטוח לאומי קבע מבחן הכנסה, לפיו אדם אשר המשתכר שכר של עד 5,944 ₪ ברוטו , עשוי להיות זכאי לקצבת נכות כללית בהנחה שהוא עונה על שאר הקריטריונים הנדרשים.
3שהאם הביטוח הלאומי מתייחס שונה לחבר קיבוץ שבא מקיבוץ מופרט מאשר לחבר שבא מקיבוץ שהוא עדיין שיתופי?
תלא, אין הבדל בין חבר קיבוץ אשר מגיע מקיבוץ מופרט לחבר קיבוץ המגיע מקיבוץ שיתופי.
4שאני חולה בטרשת נפוצה מ-2007 ונקבעה דרגת אי כושר עבודה 60% של מחלה אחרת, האם אני יכולה לפנות לביטוח לאומי כדי להגדיל את האחוז ? הבדיקה של האחוזים אי כושר וזה תהליך מאוד נוראי וכבד . אני פחדת ששוב יצטרכו לעשות כל מצד שני מצבי הבריאותי והנפשי גרוע יותר , למה לצפות אם אני פונה לביטוח לאומי ?
תאני מבינה את החששות אך לצערי אין דרך להעלות את דרגת אי- הכושר ללא קיום ועדה רפואית שתדון בהחמרת מצבך. בטרם הגשת תביעה להחמרת מצב חשוב לדעת כיצד ועד כמה מחלת הטרשת נפוצה משפיעה על יכולתך להשתכר. הזכויות מטעם המוסד לביטוח לאומי משולמות בגין השפעת המצב הרפואי על התפקודים השונים ולא בגין אבחנת המחלה גרידא. לאור האמור, המלצתי הכנה היא להתייעץ עם איש מקצוע שיבדוק ויאשר אם אכן מסמכיך הרפואיים מעידים כי המחלה משפיעה על יכולת ההשתכרות וכי אכן הגשת תביעה להחמרת מצב תניב תוספת לקצבה עבורך.
5שבגלל התאונה באוטובוס שברתי 2 חוליות ופניתי לעו"ד אם אני אקבל פיצויים אני יכולה להפקיד בבנק או לסגור בחשבון ? כמה כסף אני יכולה לסגור בחשבון ?
תשאלה זו אינה בתחום עיסוקי.
6שהנני מאובחנת כחולת טרשת מזה 10 שנים , מטופלת היום. אני עוסק מורשה – ממשיכה בעבודתי בת 60, לא טיפלתי בזכאות של משרד הבריאות וביטוח לאומי אבל אני סובלת מבעיות בגפיים התחתונות הולך ונעזרת במקל הליכה . האם אני זכאית לפטור / הנחה מביטוח לאומי ? איך מטפלים בזה ? יש לי הנחה במס הכנסה ?
תאשריך שאת ממשיכה לעבוד למרות הקשיים השונים. ראי תשובתי לשאלה מספר 1.
7שאני מקבלת בשר"מ 105% , בניידות 80%, בכללי 75% רציתי לשאול אם בכללי זה גם מתחלק לתתי תחום , כמו אחוזים - באי דרגת כושר - בנכות רפואית האם צריך לדאוג לכך שכאשר הנכה מרגיש לא ממש טוב הוא צריך להעלות גם בדברים אלה את האחוזים , או שזה עולה מעצמו ?
תאנא ראי תשובה לשאלה מספר 1. ארחיב ואומר שהמוסד לביטוח לאומי אינו מבצע בדיקות לצורך החמרת מצב והעלאת קצבאות מיוזמתו ועל החולה לפנות באמצעות תביעת החמרת מצב בעת הצורך לשם הגדלת הקצבאות השונות. על פניו לאור הנתונים שציינת, הקצבה היחידה שניתן לומר שאינך מקבלת באופן מקסימלי, היא קצבת שירותים מיוחדים. קצבת שירותים מיוחדים מקסימלית עומדת על סך 5,261 ₪ (בעת קביעת זכאות בשיעור 188%).
8שהאם קיים גוף העוסק, מכוון, מאמן ומכשיר אנשים החולים בטרשת לשוק העבודה ? האם יש קורסים המותאמים לחולי טרשת ? מי יעזור לאדם החולה בטרשת ורוצה לעבוד, זה יכול לפגוע בקצבת הביטוח הלאומי?
תמחלקת שיקום מקצועי בסניפי המוסד לביטוח לאומי נותנת מענה לחולים המעוניינים להשתלב בשוק העבודה. ניתן לעבור הליך של שיקום מקצועי במסגרתו ניתן לרכוש השכלה ו/או הכשרה התואמת את הכישורים והמצב הרפואי (לאחר בחינה של המחלקה את האפשרויות ובעמידה בקריטריונים).
9שהאם חולי טרשת יכולים להמשיך לעבוד מבלי שתפגע הקצבה המגיעה להם ועד לאיזה סכום?
תהאם חולי טרשת יכולים להמשיך לעבוד מבלי שתפגע הקצבה המגיעה להם ועד לאיזה סכום?
בהחלט, ראה תשובה מספר 2. במידה שהנך מקבל קצבה ומעוניין לעבוד, קיימת טבלה המרכזת את הסכומים אשר ניתן להרוויח מעבודה ועדיין לקבל קצבת נכות. לדוגמה- אדם אשר מקבל קצבת נכות בשיעור 100% אי כושר, יכול לעבוד ולהשתכר עד שכר של 3700 ₪ ברוטו מבלי לפגוע בקצבת הנכות שמקבל. במידה שהשכר שאותו אדם מרוויח עולה על 3700 אך לא עולה על 4000, הסכום שיופחת מהקצבה יהא 90 ₪ בחודש וכך הלאה. את הטבלה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
10שברצוני לדעת אם אני עובדת 100% משרה אפשרי לקבל אחוזי נכות מביטוח לאומי? לא קצבה. והאם אחוזי הנכות מוכרים ברשויות ומס הכנסה.
תראי תשובותיי לשאלות 1 + 2.
אין משמעות להיקף המשרה אלא להיקף השכר ועל מנת לקבל פטור ממס הכנסה יש צורך בקביעת נכות רפואית בשיעור 89% נכות רפואית.
11שכיוון שאני עבדתי בעבודה פיזית לפני המחלה, מי יעזור לי למצוא עבודה חדשה שמתאימה למצב החדש?
תאנא ראה תשובה לשאלה מספר 9.
12שניסיתי להתקבל לעבודה במפעל אבל לא קיבלו אותי בגלל המחלה, זה לגיטימי?
תשאלה זו אינה בתחום עיסוקי, מומלץ להתייעץ עם עו"ד העוסק בדיני עבודה.
13שהאם אני יכול לשמור בסתר את מחלתי במקום העבודה (במפעל שדורש עבודה פיזית)
תשאלה זו אינה בתחום עיסוקי, מומלץ להתייעץ עם עו"ד העוסק בדיני עבודה.
14שאני מעל גיל 67. האם יש זכויות מיוחדות לחולי טרשת נפוצה בגיל הזה?
תחשוב לדעת את גילך המדויק. כפי שציינתי לעיל, נכות כללית ניתן לתבוע עד שנה מיום הגעתך לגיל פרישה (בהנחה ומצבך הרפואי מזכה בקצבת נכות כללית עוד בטרם הגעתך לגיל פרישה) וקצבת שירותים מיוחדים ניתן לתבוע עד חצי שנה מיום הגעתך לגיל פרישה (בהנחה ומצבך הרפואי מזכה בקצבת שירותים מיוחדים בטרם הגעתך לגיל הפרישה).במידה ומועדים אלו חלפו ניתן להגיש תביעה לפי חוק סיעוד, במסגרתו ניתן לקבל שעות של עזרה בבית לפי מידת היזקקותך לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום וניהול משק הבית.
15שאני מאובחנת כחולה למעלה מעשרים שנה ולשמחתי לא רואים עלי. אני גם עובדת במשרה מלאה. האם אני זכאית להטבות להן זכאים חולי טרשת, כמו אי תשלום עבור טיפולים הקשורים במחלתם, כמו ביקור אצל הנוירולוג במרפאות של בית החולים? ואם כן מה עלי לעשות כדי לממש זכויות אלה?
תאשריך שאת מאובחנת מעל 20 שנה ואינך סובלת מתסמינים כאלה ואחרים. כאמור, הזכויות ניתנות בגין השפעת המחלה על התפקודים השונים ומידת חומרתם ולא בגין אבחנת המחלה. לעניין שאלתך בנושא הטבות מקופת החולים – זהו אינו תחום טיפולי.
16שמה בקשר לזכויות במס הכנסה?
תאנא ראה את הפסקה האחרונה של תשובה מספר 1.