home medicine research other aspects
news
society
faq
info base
donation
tourism
ms kids
הבטים והשלכות רב תחומיים
חדשות המחקר בטרשת נפוצה
טלפונים סלולאריים וטרשת נפוצה – מחקר כלל ארצי נרחב בדנמרק
מחקר אפידמיולוגי זה, שנערך בדנמרק, ניסה לקבוע האם קיים קשר בין שימוש בטלפונים סלולאריים לטרשת נפוצה, כולל איבחון המחלה והדפוסים הקליניים שלה. עורכי המחקר בדקו למי מתוך מאגר החולים בטרשת נפוצה, בדנמרק, היה טלפון סלולארי ברשותו לפני 1996. ואכן, נתוני התסמינים הראו פער בין אלו שהחזיקו בסלולארי ואלו שלא. הנתונים חשפו כי החולים שהחזיקו בטלפון סלולארי נמצאו בסכנה מוגברת לליקויי ראיה בקרב שני המינים ולעייפות בקרב נשים. זאת אף על פי שלא נמצאה כל עדות משמעותית לקשר מובהק בין שימוש בטלפון סלולארי לבין הסיכון לחלות במחלת הטרשת הנפוצה, או לבין רמת התמותה בקרב החולים במחלה.

השפעת הטיסברי על ביצועים קוגניטיביים ועייפות בטרשת נפוצה התקפית: מחקר השגחתי עתידי בן שנתיים
ניסוי זה שנערך באיטליה, בתווית פתוחה, בוחן את השפעות הטיפול בטיסברי על המצב הקוגניטיבי של חולים עם טרשת נפוצה התקפית. עורכי המחקר מראים כי ישנם שיפורים משמעותיים בביצועים הקוגניטיביים ובמדדי העייפות כמו ה-Brief Repeatable Battery של רו, מבחן סטרופ (ST) ומדד הפיגור השכלי (CII). אחרי שנת טיפול אחת, כמות המטופלים המוגדרים כבעלי פיגור שכלי פחת מ-29% (100\29) בהתחלה ל-19% (100\19). המידע שנאסף מעיד על כך שבטווח הקצר, טיסברי יכולה לשפר את מצב העייפות והקוגניציה של אנשים הסובלים מטרשת נפוצה התקפית.

ערכה של קביעת ה-NMO-IgG בזמן הופעת סינדרום מבודד קלינית
מחקר פרוספקטיבי חשוב זה שנערך על ידי קבוצת מחקר, מספרד, מנסה לקבוע את ערכה של בדיקת ה-NMO-IgG במטופלים לבנים המפתחים צורה חוזרת של נאוריטיס אופטי או מיאליטיס. על אף שהמחברים גילו שיעור חיובי משמעותי במטופלים שענו על הקריטריונים המתוקנים משנת 2006 בנוגע לאבחון NMO, במטופלים בשלבי מחלה מוקדמים, הסובלים מהתקפים בעצב הראייה, חוט השדרה, גזע המוח או אונת המוח, שיעור ההאצה היה נמוך. חשוב לציין כי שיעור ההאצה לא היה גבוה יותר במטופלים עם סינדרום מבודד קלינית, שסבלו מהתקפים בעצב הראייה או בחוט השדרה בהשוואה להתקפי מוח. המחברים הסיקו שקביעת ה-NMO-IgG היא חיונית ביותר באיתור מטופלים שייפתחו NMO. עם זאת, ערכה נמוך כבדיקה שגרתית במקרים עם תסמינים מהסוג שניתן לראות בטרשת נפוצה, ויש לבצעה רק באנשים שלגביהם האבחון הראשוני אינו ברור.

השפעות פרמקולוגיות של CS-0777, מודולטור סלקטיבי של קולטן 1 של ספינגוזין 1 פוספט: תוצאות מחקר גישוש בתווית פתוחה בן 12 שבועות במטופלים עם טרשת נפוצה
מחקר זה שנערך במתכונת של תווית פתוחה בנוגע לתרופה הניסיונית לנטילה דרך הפה CS-0777 המהווה מודולטור סלקטיבי של קולטן 1 של ספינגוזין 1 פוספט כולל דיווח על מחקר גישוש על 25 אנשים עם טרשת נפוצה. נצפו 6 דרכים שונות למתן התרופה לאורך תקופה של 12 שבועות. נראתה הפחתה ברורה בלימפוציטים ובתתי קבוצות תאי T מסוג CD4 כתלות במינון, עם חזרה לנקודת המוצא תוך 4 שבועות מהמינון האחרון. לא דווח על מאורעות שליליים חמורים כלשהם.

רמות אינטרטקליות של ויטמין די ו-IgG בטרשת נפוצה
מחקר שיתופי חדשני זה ניסה לבדוק קשר פוטנציאלי בין רמות ויטמין די בנוזל המוח והשדרה, לבין סינתזה של IgG אינטרטקלי. המחברים כללו במחקר 40 אנשים עם טרשת נפוצה ולא גילו כל קורלציה משמעותית בין רמות ויטמין די בנוזל המוח והשדרה לבין מדד ה-IgG, על אף נטייה לא משמעותית לעבר קורלציה חיובית. נתוני המחקר הקיימים עד כה אינם תומכים בהיפותזה כי רמות ויטמין די בנוזל המוח והשדרה מווסתים את ייצור ה-IgG בטרשת נפוצה.

חוש הריח במטופלים עם טרשת נפוצה: מחקר בהדמיית DTI
מחקר הדמיה מעניין זה שנערך בגרמניה מנסה לבדוק בפעם הראשונה מהי הקורלציה בין חוש הריח במטופלים עם טרשת נפוצה לבין הדמיית MRI לרבות הדמיית DTI. התוצאות המשמעותיות ביותר היו היחס ההפוך הברור בין זיהוי ריחות מופחת אצל מטופלים עם טרשת נפוצה לבין ערכי FA בחלק המוח האחראי על חוש הריח. התוצאות מרמזות על כך שזיהוי ריחות מושפע בצורה חזקה יותר מפגיעות באזורים עם ערכי FA גבוהים בהשוואה לסף הריח ולסיווג הריח.

אי ספיקה כרונית של ורידי המוח והשדרה: האם אולטראסאונד באמת מבדיל בין נבדקים עם טרשת נפוצה לבין אנשים בריאים?
מאמר זה הוא מאמרם הראשון של חוקרים מטורקיה שניסו לאמת דיווחים קודמים על הבדלים שניתן לצפות בהם באולטראסאונד בניקוז הוורידים החוץ גולגולתיים באנשים עם טרשת נפוצה, בהשוואה לנבדקים בריאים. המחברים דיווחו על היעדר הבדלים בעלי משמעות סטטיסטית, בין המטופלים לנבדקים הבריאים במונחים של זרימה, וזרימה חוזרת בווריד הצוואר הפנימי או זרימה חוזרת פוסטורלית בין אזורית במהלך תמרון ולסלבה. עם זאת, התגלה כי זרימת הדם בווריד השדרה היה גבוה יותר מימין, בהשוואה לצד שמאל באנשים עם טרשת נפוצה.

שינויים אורכיים בחומר האפור בטרשת נפוצה בסורק דיפרנציאלי והשפעות כוללות הקשורות למחלה
המחברים ערכו מחקר אורכי על מנת להעריך את ההבדלים ונקודות הדמיון בין אזורים שונים בכל הנוגע למדידות של אטרופיה אזורית בחומר האפור בטרשת נפוצה, תוך שימוש במורפומטריה מבוססת ווקסל. בהדמיות שהתקבלו משני סורקי 1.5T MR שונים, נמצא הבדל קטן בין האזורים בהפחתות בנפח החומר האפור שהתרחשו לאורך זמן. עם זאת, השפעות של המחלה על יותר מאזור אחד במוח היו משמעותיות יותר, ולכן המחברים הסיקו כי שילוב של נתוני MR וניתוח הדמיות משולבות מאוחרות יותר יהיה קביל.

היקף תגובת תאי T לאנטיגנים ספציפיים אינו קשור לחומרת ההיסטופתולוגיה בחוט השדרה באנצפלומיאליטיס אוטואימוני ניסיוני התקפי
המחברים הגרמניים דיווחו על נתוני ניסוי באנצפלומיאליטיס אוטואימוני ניסיוני התקפי בעכברי SJL. המחברים מוכיחים קורלציה טובה בין דלקת המורכבת מהיסטופתולוגיה, דמיאלינציה ואובדן של סיבי עצב לבין חומרה קלינית של המחלה. עם זאת, למרות שנראה כי תאי T מסוג CD4(+) מעורבים בעיקר ביצירת המחלה, התוצאות מרמזות על כך שההפעלה המעוכבת של התגובה החיסונית המולדת היא זו המגדירה את היקף תוצאת המחלה.

הישרדות בטרשת נפוצה: מחקר קוהורט רנדומלי 21 שנה לאחר תחילת הניסוי החשוב ב-IFNβ-1b
נתונים חדשים אלה בוחנים את ההשפעה של IFNβ-1b על תמותה מכל סיבה שהיא במשך 21 שנה בקרב קוהורט של 372 מטופלי טרשת נפוצה שהשתתפו בניסוי הקליני הרנדומלי בנוגע ל-IFNβ-1b. דווח על 81 מקרי מוות במעקב החציוני לאחר 21 שנה. הניתוח מראה יתרון הישרדותי משמעותי (p=0.0173) לאחר טיפול ב-IFNβ-1b בכל אחד משני המינונים בהשוואה לפלצבו. נתוני המחקר מספקים הוכחות בדרגה 3 לכך שטיפול מוקדם ב-IFNβ-1b קשור להישרדות ארוכה יותר במטופלים עם טרשת נפוצה התקפית שלא קבלו טיפול זה קודם לכן.

תוצאות בנוגע להתקפים חוזרים ונכות במטופלים עם טרשת נפוצה שטופלו בפינגולימוד: ניתוחי תת קבוצות של מחקר FREEDOM הרנדומלי שנערך בסמיות כפולה ובבקרת פלצבו
מחקר מעניין זה הכולל ניתוח של תתי קבוצות ממחקר FREEDOM (מחקר FTY720 להערכת השפעותיו של טיפול יומי דרך הפה בטרשת נפוצה), דיווח כי טיפול בפינגולימוד 0.5 מ"ג קשור להפחתה משמעותית בשיעור ההתקפים השנתי, בהשוואה לפלצבו בכל תתי הקבוצות מלבד מטופלים מעל גיל 40. הפחתות גדולות יותר בשיעור ההתקפים השנתי נראו בגברים בהשוואה לנשים. יחס הסיכון להתקדמות המחלה בתקופה של 24 חודשים בזמן טיפול בפינגולימוד 0.5 מ"ג השתנה כתלות בנפח הפגיעות מסוג T2 ובדרגת הנכות בנקודת ההתחלה. נתוני מחקר FREEDOM מהווים הוכחה לתועלת הטיפול בפינגולימוד 0.5 מ"ג במטופלים עם טרשת נפוצה התקפית בעלי מגוון רחב של מאפיינים קליניים ומאפייני MRI. עם זאת, ניתוח תתי קבוצות מעין זה יכול להיות שימושי בזיהוי קבוצות המטופלים שבהן יעילות הטיפול גבוהה מהממוצע או נמוכה מהממוצע.

אנטיגנים נוירוניים זוהו על ידי IgM בנוזל המוח והשדרה בטרשת נפוצה
מחקר אימונולוגי מעניין זה שנערך בספרד מספק תובנה שימושית בנוגע לפתוגנזה של טרשת נפוצה. המחברים בדקו נוזל מוח ושדרה ממטופלים עם טרשת נפוצה ועם neuromyelitis optica ומאנשים עם מחלה נוירולוגית בלתי דלקתית כקבוצת ביקורת, וגילו כי רמות הנוגדנים מסוג IgM היו גבוהות בהרבה אצל מטופלי טרשת נפוצה לעומת דיווחים בעבר. בנוסף, עם דיווחו כי IgM-Ab מזהים אנטיגנים של משטח הנוירונים וכי רמות ה-IgM-Ab הקשורות לנוירונים לא היו תלויות בריכוז ה-IgM. חשוב לציין כי רמות ה-IgM-Ab הקשורות לנוירונים היו בעלות הקורלציה הטובה ביותר לאטרופיה במוח. נתוני מחקר זה מספקים תובנה שימושית וחדשה בנוגע לפתוגנזה של טרשת נפוצה.

אופטימיזציה של בחירת פרמטרים לכלי FSL למיצוי מוח בהדמיות T1 תלת ממדיות בטרשת נפוצה
מחקר הדמיה זה שהתפרש על מספר מרכזים ניסה לנתח את ביצועיו של כלי למיצוי מוח בתוכנה פופולרית לניתוח הדמיות. נערכו הדמיות מוח ל-159 מטופלים במספר רב של מרכזי טרשת נפוצה באירופה תוך שימוש במספר פרוטוקולי השגה. השימוש בכלי מיצוי המוח נעשה בשלוש שיטות שונות. התוצאות הצביעו על כך שהכלי מגיע לביצועים טובים ברוב הדמיות ה-T1 התלת ממדיות, אך ניתן לשפר את הביצועים על ידי הסרת פרוסות הצוואר. מחקר זה תומך בשימוש בכלים חצי אוטומטיים למיצוי מוח במחקרי הדמיה של טרשת נפוצה.

קנבינואידים משפרים את התקדמות המחלה בדגם טרשת נפוצה אצל עכברים, על ידי פעולה פרפרנציאלית באמצעות השפעות נוגדות דלקת בתיווך קולטני CB1
מחקר מעניין זה, שנערך על בעלי חיים בודק את השימוש ב-WIN55, 512-2, קנבואיד ניסיוני, באנצפליטיס אוטואימוני ניסיוני. נרמז כי התכונות הציטופרוטקטיביות של חומרים אלה מפחיתות נזק אקסוני בטרשת נפוצה, ומחקר זה מראה כי טיפול באמצעות WIN55, 512-2 מפחית נכות בעכברי EAE. בנוסף הראה המחקר כי WIN55, 512-2 משפר את העליה בתגובה לגירוי של mRNA של מרקרים של דלקת כגון COX-2, NOS שניתן להשפיע עליו ו-TNF אלפא בחוט השדרה ובגזע המוח. המחברים הסיקו כי ישנו סיכוי גבוה שהשפעות אלה נוצרות עקב השפעה תרופתית בקולטני הקנבינואידים CB1.

פונקציות קוגנטיביות ומוטוריות במטופלים עם טרשת נפוצה: מנבאים נוירופסיכולוגיים למהירות הליכה ולנפילות
על פי מחקר רוחבי זה שבחן מנבאים נוירופסיכולוגיים למהירות הליכה ולנפילות בטרשת נפוצה, לאחר עריכת בקרה על הגיל, המין וציוני הנכות, הציונים הניורופסיכולוגיים היו מסוגלים לנבא צורת הליכה. באופן ספציפי, מנת משכל ומהירות עיבוד, נמוכות יותר, מנבאות מהירות הליכה, בעוד שזיכרון מילולי גרוע מנבא תדירות נפילות. המחברים רומזים כי הערכות קוגניטיביות עשויות להיות שימושיות בהערכת מטופלים הנמצאים בסיכון לנפילות.

עלות האנרגיה של הליכה והקשר שלה לפרמטרים של צורת הליכה, פעילות יומית ועייפות באנשים עם טרשת נפוצה קלה
מחקר מעניין זה מנסה להעריך את צריכת האנרגיה הקשורה להליכה באנשים הסובלים מצורה קלה של טרשת נפוצה שצורת ההליכה שלהם נפגמה, ואת השפעתה על עייפות. לעלות האנרגיה של הליכה היה קשר הפוך משמעותי למהירות ההליכה ולאורך הצעדים, וקשר חיובי למדדי עייפות. לכן רמזו המחברים כי פיתוח אסטרטגיות שיקום לפרמטרים הקשורים לצורת הליכה פגומה, עשוי להיות מועיל בניהול העייפות.

השפעות פרמקולוגיות של CS-0777, מודולטור סלקטיבי של קולטן 1 של ספינגוזין 1 פוספט: תוצאות מחקר גישוש בתווית פתוחה בן 12 שבועות במטופלים עם טרשת נפוצה
מחקר זה שנערך במתכונת של תווית פתוחה בנוגע למודולטור סלקטיבי חדשני של קולטן 1 של ספינגוזין 1 פוספט ב-25 אנשים עם טרשת נפוצה, חקר את השפעתם של 3 מינונים שונים שניתנו אחת לשבוע או אחת לשבועיים במשך 12 שבועות. בסך הכל, CS-0777 נמצא בטוח והתקבל היטב. על כן, המחברים מרמזים כי מחקר שלב 2 בסמיות כפולה ובבקרת פלצבו אשר ניתן כהלכה יהיה מומלץ על מנת לאשר תוצאות אלה.

קשירה של ורידי הצוואר אינה גורמת לדלקת במוח או לדמיאלינציה בעכברים
מחקר מעניין זה שנערך בבעלי חיים על ידי קבוצת מחקר בארה"ב בדק את תפקידה של אי ספיקה כרונית של ורידי המוח וחוט השדרה כסיבה פוטנציאלית לטרשת נפוצה באמצעות קשירה של ורידי הצוואר בעכברים. העכברים נצפו לאורך תקופה של עד שישה חודשים לאחר הליך הקשירה, והם נשארו במצב קליני בריא במהלך המעקב. הדמיית MRI עם גדוליניום ואימונופלורסנציה לאיתור מולקולות מחסום לא חשפה ראיות להתפרקות מחסום הדם-מוח המרמזת על דלקת. בנוסף, היסטופתולוגיה לא חשפה כל הגברה בחדירת תאי דלקת או בדמיאלינציה. לכן הסיקו המחברים כי הניסוי אינו תומך באי ספיקה כרונית של ורידי המוח וחוט השדרה כגורם למחלות דמיאלינציה כגון טרשת נפוצה.

פלואוקסטין מעודד נסיגה באנצפלומיאליטיס אוטואימוני ניסיוני חריף בחולדות
על ידי שימוש בדגם של אנצפלומיאליטיס אוטואימוני ניסיוני, בדקו המחברים את יעילות המעכב הסלקטיבי של ספיגת סרוטונין, פלואוקסטין. הם גילו כי טיפול מוקדם בפלואוקסטין דיכא את ה-IFN-y בסרום ועודד משמעותית נסיגה באנצפלומיאליטיס האוטואימוני הניסיוני, ובבדיקה היסטולוגית לאחר המוות הראו חולדות שטופלו בפלואוקסטין הפחתות במוקדי הדלקת ובדרגת הדמיאלינציה בחוט השדרה. המחברים מרמזים כי התוצאות שנצפו נוסעות מתכונותיו נוגדות הדלקת של פלואוקסטין.

אלמטוזומאב יעיל ביותר במעקב בן 5 שנים של הניסוי הקליני CAMMS223
המחברים מציגים נתונים על מעקב בן 5 שנים המגיעים מהמחקר CAMM223, ומדווחים על הבטיחות והיעילות ארוכות הטווח של אלמטוזומאב בשלבים מוקדמים של טרשת נפוצה התקפית פעילה. במשך 5 שנים, אלמטוזומאב הפחית את הסיכון להצטברות נכויות ב-72%. שיעור ההתקפים השנתי לאורך 5 השנים היה 0.11 עבור אלמטוזומאב. תופעות הלוואי הנפוצות ביותר היו זיהומים חמורים אצל 7% מהפציינטים שטופלו באלמטוזומאב, כאשר 30% פיתחו בעיות בבלוטת התריס. המחקר כולל ראיות טובות ליעילות התרופה בהפחתת התקדמות הנכות והפחתת שיעור ההתקפים במטופלים עם טרשת נפוצה התקפית, ופרופיל תופעות הלוואי תואם את הנתונים שפורסמו בעבר.

עכברים טרנסגניים (גלנין) עם רמות מוגברות של גלנין במחזור הדם זכו להקלה בדמיאלינציה בדגם של טרשת נפוצה בעכברים שנוצר באמצעות קופריזון
המחברים השתמשו בדגם של טרשת נפוצה שנוצר באמצעות קופריזון כדי לבדוק את תפקידו של הנוירופפטיד הנוירומודולטורי גלנין בצמצום נוירומיאלינציה שנוצרה באמצעות קופריזון. על ידי שימוש בעכברים טרנסגניים (גלנין), המחברים הראו הגנה חדשנית על אוליגודנדרוציטים נגד דמיאלינציה שנוצרה באמצעות קופריזון, והבחינו בשינויים באופן הביטוי של קולטן הגלנין GalR1 בזמן תהליכי הדמיאלינציה והרמיאלינציה, שהצביעו על כך שלגלנין יש יכולת להשפיע על תוצאתן של פציעות הפוגעות ישירות באוליגו-דנדרוציטים.

רמות מוגברות של הומוציסטאין במטופלים עם טרשת נפוצה קשורות למין הגברי
מחקר רוחבי מעניין זה שבדק את תפקידיו האפשריים של הומוציסטאין בפתולוגיה של טרשת נפוצה מרמז על כך שרמות ההומוציסטאין החציוניות גבוהות מעט יותר אצל מטופלים עם טרשת נפוצה, בהשוואה למטופלים עם מחלות נוירולוגיות אחרות. באוכלוסיות של בעלי טרשת נפוצה, רמות גבוהות יותר נראו אצל גברים בהשוואה לנשים, והמחברים רומזים כי יתכן שזהו מתווך חשוב של ההתנוונות במערכת העצבים שרואים אצל גברים עם טרשת נפוצה.

פתולוגיה של החומר האפור בטרשת נפוצה: מחקר אורכי בן 3 שנים באוכלוסיה פדיאטרית
מחקר אורכי מעניין זה המבוסס על הדמיה שנערך על אוכלוסיה פדיאטרית עם טרשת נפוצה בוחן את ההבדלים הפתולוגיים בקליפת המוח בין מצבים של התחלת הטרשת הנפוצה בילדות לבין התחלת המחלה בבגרות. החוקרים מדווחים כי מספר הפגיעות בקליפת המוח ונפחן, כמו גם נפח אובדן החומר האפור, היו גדולים יותר באוכלוסיה הבוגרת, בהשוואה לאוכלוסיה הפדיאטרית, 12 חודשים מתחילתה הקלינית של המחלה. עם זאת, שתי הקבוצות הראו גידול משמעותי בפגיעות בקליפת המוח במהלך המחקר, וניתוח של הנתונים מרמז על כך שמידת האטרופיה בחומר האפור מצויה בקורלציה חיובית לספירת הפגיעות בקליפת המוח.

מיפוי אטרופיה אזורית בחומר האפור והלבן בטרשת נפוצה התקפית
מחקר מעניין זה שנערך באיטליה משתמש במורפומטריה על בסיס ווקסל כדי לבחון את הפיזור האזורי של אטרופיית החומר האפור והחומר הלבן במטופלים עם טרשת נפוצה התקפית. המחברים מדווחים כי במטופלים עם טרשת נפוצה התקפית האטרופיה נראית בתוך הגלעינים העמוקים של החומר האפור ובאזורים של קליפת המוח, בעיקר בפיזור פרונטו-פריאטלי. הפיזור של אטרופיית החומר הלבן נראה בחלקה האחורי של העין ובחלל האחורי.

התנוונות שכבות הרשתית בתתי סוגים של טרשת נפוצה כומתה באמצעות טומוגרפיה אופטית קוהרנטית
באמצעות טכניקה הנקראת טומוגרפיה אופטית קוהרנטית, מדדו חוקרים מגרמניה את עובי הרשתית הפרה-מקולרית, שכבת סיבי העצב הפריפפילרית ברשתית, ושכבות פרה-מקולריות עמוקות יותר בתתי קבוצות של מטופלים עם טרשת נפוצה. המחברים גילו שאפילו ללא היסטוריה של נאוריטיס אופטי, בכל תתי הקבוצות של הטרשת הנפוצה הייתה הידקקות משמעותית של שכבת סיבי העצב הפריפפילרית ברשתית, עובי הרשתית הפרה-מקולרית, ושכבת תאי הגנגליון והפלקסיפורם הפנימי ברשתית. בטרשת נפוצה ראשונית מתקדמת שכבת הגלעין הפנימית הידקקה גם היא.

זיהום CMV מצמצם את מהלך המחלה בדגם טרשת נפוצה בעכברים
מחקר גישוש מעניין זה שנערך על ידי קליניקת מאיו ניסה לקבוע האם זיהום של CMV של עכברים, משפיע על מהלך המחלה בדגם טרשת נפוצה שנוצר על ידי וירוס TEV של עכברים. המחברים מדווחים כי בעכברים עם זיהום TEV של עכברים, שהוחדר להם גם זיהום CMV של עכברים, מהלך המחלה היה שונה. בעכברים שהיה להם גם זיהום CMV, הביצועים שניתן למדוד במבחן רוטרוד היו משופרים משמעותית, ואטרופיית המוח הייתה כמעט 30% פחות לאחר 8 חודשים. מבחינה אימונולוגית, תאי CD3+ מסתננים אותרו במוחותיהם של העכברים עם הזיהום הנוסף. לכן המחברים הסיקו שהתוצאות תומכות בהשפעה אימונומודולטורית של זיהום CMV של עכברים בדגם זה של טרשת נפוצה.

טמפרטורת חוץ חמה יותר קשורה למצב קוגניטיבי גרוע יותר בטרשת נפוצה
מחקר מעניין זה שנערך בארה"ב ניסה לבחון האם המצב הקוגניטיבי משתנה בהשפעת שינויים בטמפרטורת החוץ במטופלים עם טרשת נפוצה. במחקר רוחבי שכלל 40 מטופלים וקבוצת ביקורת של 40 אנשים, נמצא קשר בין טמפרטורות גבוהות יותר לבין מצב קוגניטיבי גרוע יותר במטופלים עם טרשת נפוצה. בנוסף, במעקב אורכי אחר של משתתפי המחקר, נמצא קשר בין טמפרטורת חוץ גבוהה יותר בזמן המעקב, בהשוואה לנקודת ההתחלה, לבין התדרדרות במצב הקוגניטיבי. המחברים מאמינים שממצאים אלה עשויים להיות חשובים ורלוונטיים בעת תכנון ניסויים קליניים ולבחירת סגנון חיים בקרב מטופלים.

תפקוד לקוי של חוט השדרה הצווארי תורם לעייפות בטרשת נפוצה
מחקר זה שנערך באיטליה ומשווה קבוצת ביקורת בריאה למטופלים עם טרשת נפוצה הסובלים או אינם סובלים מתסמיני עייפות, גילה הבדלים כמותיים משמעותיים ב-MRI בין הקבוצות.
על אף שהאזור הרוחבי הנורמלי בחוט השדרה לא היה שונה משמעותית בין הקבוצות, לשתי קבוצות מטופלי הטרשת הנפוצה הייתה אניסוטרופיה מזערית ממוצעת שונה משמעותית בחוט השדרה. למטופלי טרשת נפוצה ללא עייפות הייתה כמות נמוכה יותר של אניסוטרופיה מזערית ממוצעת בחומר הלבן. כמו כן, בקרב מטופלים אלו נצפתה בריאות שדרה מוגברת בהשוואה למטופלי טרשת נפוצה עם עייפות. בכל המטופלים, השינויים בסיגנלים ב-MRI בכל הווקסלים שהופעלו היו בקורלציה משמעותית לחומרת העייפות. לכן הסיקו המחברים כי סביר שהתפקוד הבלתי נורמלי של חוט השדרה הצווארי, אך לא מבנהו הבלתי נורמלי, יתרום לפתוגנזה של עייפות בטרשת נפוצה.

וירוס אפשטיין-בר מעורר שכפול של וירוס TTV: קשר אפשרי לטרשת נפוצה
מאמר מרתק זה, שנכתב בגרמניה חוקר את הקשר הפוטנציאלי בין שני וירוסים המעורבים בפתוגנזה של טרשת נפוצה: וירוס TTV + וירוס אפשטיין-בר. המחברים מדווחים כי שכפול הווירוס כפי שנמדד על ידי הגברת הגנום, וכן PCR כמותי של שני TTV-HD14 שבודדו ממוחם של מטופלי הטרשת הנפוצה, היה גבוה יותר משמעותית בקווי תאים עם וירוס אפשטיין-בר, מאשר בקו תאים של לימפומת בירקיט ללא וירוס אפשטיין-בר. המחברים רומזים שתיתכן אינטראקציה בין וירוס אפשטיין-בר לבין TTV באטיולוגיה ובהתקדמות של טרשת נפוצה.[ השלכות | תרופות | מעולם המחקר | עמוד הבית ]
יצירת קשר עם האגודה הישראלית לטרשת נפוצה